Anmälan/Registration

Här kan du anmäla dig till Hållbarhet 2014 på Humanisten, Renströmsgatan 6 i Göteborg den 20 november. Dagen är helt kostnadsfri! Din anmälan vill vi ha senast den 14 november 2014. Alla studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers är välkomna att anmäla sig!

Here you can register to Hållbarhet 2014 the 20th November.The day is free of charge! Register no later than the 14 November 2014. All students at University of Gothenburg and Chalmers are welcome to register!

Be in good time for the lectures cause the seats are limited!